For EU friends: Drop Shutting Down EU Warehouse

For our EU friends.

4 Likes